Tepelné čerpadlo

Abychom mohli připravit co nejpřesnější kalkulaci a navrhnout optimální řešení, potřebujeme několik důležitých údajů. Nechcete vyplňovat nezávaznou poptávku? Napište nám!

1/9 Kontaktní údaje

2/9 Bydliště

Je místo realizace odlišné od místa bydliště?

3/9 Předpokládaná investice včetně dotace

50 000 Kč - 600 000 Kč

4/9 Přibližné datum realizace

5/9 Informace o současném topení

Nyní topím
Starý kotel - poznámka

Zde můžete napsat více informací týkající se starého kotle.

Výrobce

Typové označení

Výkon [kW]

Současný výkon kotle považuji za
Topná soustava
V případě samotíže specifikujte pokud znáte průměr trubek napojených na kotel

6/9 Boiler

Parametry starého boileru a případné požadavky na nový boiler.

Počet osob v domácnosti včetně dětí

Současný objem bojleru

Současný boiler je vytápěnýPožaduji dodat nový boilerObjem nového boileru

Vzdálenost mezi vnitřní jednotkou a boilerem v metrech

7/9 Radiátory

Celkový počet radiátorů

Typ radiátorů

8/9 Výběr nového tepelného čerpadla


Vzhledem k současné vysoké technické vyspělosti tepelných čerpadel Vzduch/Voda, které se svým současným výkonem vyrovnají ostatním systémům, které využívají finančně i technologicky náročnější vodní kolektory nebo zemní vrty.
Naše montážní společnost doporučuje systémy Vzduch/Voda, vzhledem k jejich mnohem nižším pořizovacím nákladům oproti systémům Země/Voda nebo Voda/Voda. Při současných mírných zimách, kdy teplota vzduchu je během převážné části topné sezóny vyšší než v kolektoru nebo vrtu, což zvyšuje účinnost tepelného čerpadla Vzduch/Voda a zároveň snižuje spotřebu vstupní energie takže zároveň i ušetříte.

Mám zájem o tepelné čerpadlo

Poznámka k novému tepelnému čerpadlu

Preference tepelného čerpadla podle kvality a ceny

Kvalita čerpadlaVýrobce

Hlavní jistič

Vzdálenost mezi venkovní a vnitřní jednotkou – měřeno po zdi nahoru, dolů a skrz zeď (v metrech)
Vzdálenost mezi elektro rozvodnou skříní s jističi v domě a plánovaným umístěním venkovní jednotky – měřeno po zdi nahoru, dolů a skrz zeď (v metrech)
Podklad pod venkovní jednotkou


Poznámka

Tepelná ztráta vašeho domu

(naleznete v projektové dokumentaci, pokud ji máte vypracovanou)
Podklady pro odborný odhad tepelné ztráty domu, pokud ji nemáte spočítanou od energetického specialisty.
Tepelná ztráta
Celková vytápěná plocha (přibližně v m2)
Rok dostavby domu / rok rekonstrukce
Počet vytápěných podlaží
Obvodové stěny (materiál, tloušťka, druh a síla zateplení)
Konstrukce střechy (typ, materiál, druh a síla zateplení)

Typ oken / ostatní izolace

Typ oken / ostatní izolace

Vybudované zádveří – vstupní chodba
Mám zájem o výpočet energetické ztráty domu od projektanta (cena 5 000 Kč)
Doporučujeme pro co nejpřesnější výběr výkonu tepelného čerpadla.


Fotografie

Nahrajte prosím fotografie vašeho domu, plánované umístění nového zdroje, foto starého kotle a topné soustavy.

Další popis, poznámky

9/9 Odeslat poptávku