Kotlíkové Dotace

Našim klientům vyřídíme dotaci od podání až po vyřízení.
Aktuálně lze žádat o dotaci pouze v Nová zelená úsporám.
Kotlíková dotace pro nízkopříjmové obyvatele byla ukončena k 31. 8. 2022.

Zde můžete najít několik užitečných odkazů o aktuálních dotacích dle krajů ve kterých působíme:

Všechny kraje celá ČR:

* https://novazelenausporam.cz/

Kraj Vysočina

* https://m.kr-vysocina.cz/kotliky.asp?p1=1013

Středočeský kraj

* https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/kotlikove-dotace-2021-2027

Jihočeský Kraj

* https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/

Jihomoravský Kraj

* https://www.jmk.cz/content/16540