Kotle

Potřebujete nový kotel? Jaký ale zvolit. Na dřevo, plynový či elektrický.

Chystáte se stavět nebo rekonstruujete dům? Jistě vás nemine výběr nového kotle, který by měl zaručovat ekonomický provoz, dostatečný výkon a snadné ovládání. Velmi důležitým faktorem je ovšem také dostupný servis, protože neplatíte jen za opravu kotle, ale i za výjezd kvalifikovaného pracovníka.
Protože rozhodnutí pro správný typ kotle může být složité, nabízíme odborné posouzení vašich požadavků a navržení nejvýhodnějšího zdroje tepla pro váš projekt i s následnou realizací a servisem.

Informativní přehled typů kotlů:

 

Kotel na tuhá paliva (na dřevo, uhlí, pelety)
V posledních letech, v důsledku zpřísňujících se požadavků na energetickou efektivitu a čistotu provozu, nastal velký rozvoj technologií spalování pevných paliv v malých domácích kotlích na tuhá paliva, lišící se způsobem spalování. Od roku 2022 mohou být v provozu pouze kotle na tuhá paliva, které splňují minimálně 3. emisní třídu, zpravidla se jedná o kotle s datem výroby po roce 2000. Emisní třídu kotle je možné dohledat na výrobním štítku daného kotle nebo v jeho dokumentaci.
Kotel prohořívací – Zdroj s ruční dodávkou paliva, u něhož při spalování spaliny procházejí přes vrstvu paliva, které je položeno na roštu. Plamen se spalinami procházejí přiloženou vrstvou paliva nad roštem do horní části kotlového tělesa, ve které bývá zpravidla umístěn výměník. Přikládací komora je současně spalovací komorou.
Kotel odhořívací – Zdroj s ruční dodávkou paliva, u něhož při spalování spaliny neprocházejí přes vrstvu paliva. Palivo je přes násypku uloženo na roštu, na kterém odhořívá. Plamen je odváděn mimo prostor nad roštem do oddělené spalovací komory.
Kotel zplyňovací – Zdroj s ruční dodávkou paliva, obvykle s nuceným přívodem spalovacího vzduchu ventilátorem a žárovzdornou spalovací komorou se spalovací tryskou případně roštem. Jde vlastně o odhořívací kotel, u kterého plamen hoří v žárobetonové spalovací komoře, do které vstupuje tryskou uzpůsobenou pro přívod sekundárního spalovacího vzduchu, který bývá řízen ventilátorem a zvyšuje kvalitu spalování a dovoluje řídit výkon. Proto vnitřní stěny spalovací komory bývají zhotoveny ze speciálních žárobetonů, které odolávají teplotám vyšším jak 1200 °C.
Kotel automatický s dopravníkem – Zdroj se samočinnou dopravou paliva, převážně šnekovým dopravníkem. Drobné palivo relativně stejné zrnitosti (tříděné uhlí, dřevní pelety) je na rošt hořáku podáváno šnekovým podavačem ze samostatné násypky, která většinou není součástí kotlového tělesa.
Plně automatické kotle na pelety - Moderním zdrojem tepla jsou kotle na pelety. Obsluha těchto kotlů je mnohem snažší, než u kotlů na dřevo nebo uhlí a také manipulace s peletami je lehčí a čistší. Revolučním řešením v oblasti vytápění jsou nástěnné peletové kotle na zeď. Díky své velikosti, v bytech snadno nahradí plynové kotle.

Plynový kotel (klasický, kondenzační)
V klasickém plynovém kotly spalování plynu vyvíjí teplo, kterým se ohřívá teplonosná látka. Může sloužit jak k vytápění, tak i k přípravě teplé vody v domácnosti. Jeho pořizovací cena je zpravidla nižší než cena kotlů kondenzačních, které kromě tepla vzniklého prostým spalováním plynu dokáží využít i energii z kondenzace vodní páry, která při hoření plynu vzniká. U klasického kotle odchází pára nevyužitá spolu s ostatními spalinami. V kondenzačním kotli vlivem snížení teplot spalin pod rosný bod dochází ke kondenzaci vodní páry (změnou skupenství páry ve spalinách se uvolní energie) a uvolněná energie je dále využita.

Elektrický kotel (ekologický kotel)
Vytápění elektřinou je spojováno především s vysokými náklady na provoz. Oproti jiným zdrojům má však elektrokotel účinnost až 99 % a za určitých podmínek může topení elektřinou přinášet řadu výhod. Provoz elektrokotle je čistý, tichý, snadný na obsluhu a nenáročný na prostor. Není nutné budovat odvody spalinových cest ani dělat pravidelné revize. U moderních elektrokotlů existuje možnost ovládání na dálku. Jako doplňkový zdroj je možné napojit elektrokotel na zásobník s teplou užitkovou vodou nebo na tepelné čerpadlo. Případně využít jako druhý zdroj ke kotli na tuhá paliva.