Nová zelená úsporám

nová zelená úsporám

Našim klientům vyřídíme dotaci od podání až po vyřízení. V současnosti je možné čerpat dotace z programu "Nová zelená úsporám" a "Nová zelená úsporám light". V tabulce jsou vybrané pouze některé možné výše dotací. Kompletní nabídku dotací a podmínky k jejich čerpání naleznete na Nová zelená úsporám a Nová zelená úsporám light.                                                       Nová zelená úsporám  
název výše dotace
Kotel na biomasu vč. akumualční nádrže / se samočinnou dodávkou paliva 80 000 Kč
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet 100 000 Kč

Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody

100 000 Kč

Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody

80 000 Kč
Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojedné k FV systému 140 000 Kč
Tepelné čerpadlo vzduch - vzduch 60 000 Kč
Napojení na soustavu zásobování teplem 40 000 Kč

Lokální zdorj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

30 000 Kč
Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a teplovodním výměníkem 45 000 Kč